ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

[Begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap]
OPVOLGING VAN UW ZWANGERSCHAP
Een normale zwangerschap wordt elke 4 weken opgevolgd, meer naar het einde toe. Indien uw voorgeschiedenis en/of de specifieke situatie van deze zwangerschap dit vereisen zal hiervan afgeweken worden.
Deze raadplegingen zullen een controle van o.a. bloeddruk, gewicht en urine inhouden en een echografische check. In het derde trimester van uw zwangerschap wordt dit aangevuld door een vaginaal onderzoek.
Tijdens uw zwangerschap plannen we twee bloedafnames - rond 12 weken en rond 25 weken - voor prenatale screening en screening naar eventuele zwangerschapsdiabetes.

ZWANGERSCHAPSDIABETES
Bij zwangerschapsdiabetes stellen we verhoogde bloedsuikers vast. Dit is in Vlaanderen zo bij 1 op 50 zwangerschappen. Een test tussen 24 en 28 weken is momenteel de standaad. Indien deze uitslag afwijkend is, wordt verder onderzoek gepland. 

HOGE BLOEDDRUK EN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING
Pre-eclampsie of zwangersschapsvergiftiging is een aandoening van de zwangerschap gekenmerkt door hoge bloeddruk en een pleiade van andere klachten, waardonder: vocht ophouden, braken, stoornissen in zicht en gehoor, kortademigheid,...
Dit is een ernstige complicatie die een goede opvolging en behandeling vereist.

SCREENING NAAR DOWN
NIPT-test: diagnostische test naar Down, trisomie 13 en 18. De test bestaat uit een bloedafname vanaf 12 weken. In tegenstelling tot een vruchtwaterpunctie of vlokkentest houdt deze test geen risico in voor de baby. Vraag meer uitleg aan uw gynaecoloog.

ALCOHOL, ROKEN EN DRUGS TIJDENS ZWANGERSCHAP
Al het gebruik van deze middelen is afgeraden tijdens zwangerschap. Ook sporadisch gebruik van alcohol kan problemen veroorzaken doordat het de bloedvaten vernauwt.
Wil je meer weten, kan je terecht bij je gynaecoloog, of online

Materniteit van Sint-Augustinus

[De materniteit van Sint-Augustinus werd volledig vernieuwd in 2016]
[De materniteit van Sint-Augustinus: Oosterveldlaan 24, 2610 Antwerpen]