ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

OPVOLGING VAN UW ZWANGERSCHAP

Een normale zwangerschap wordt elke 4 weken opgevolgd, meer naar het einde toe. Indien uw voorgeschiedenis en/of de specifieke situatie van deze zwangerschap dit vereisen zal hiervan afgeweken worden.

 

Deze raadplegingen zullen een controle van o.a. bloeddruk, gewicht en urine inhouden en een echografische check. In het derde trimester van uw zwangerschap wordt dit aangevuld door een vaginaal onderzoek.

 

Tijdens uw zwangerschap plannen we twee bloedafnames - rond 12 weken en rond 25 weken - voor prenatale screening en screening naar eventuele zwangerschapsdiabetes.

ZWANGERSCHAPSDIABETES

Bij zwangerschapsdiabetes stellen we verhoogde bloedsuikers vast. Dit is in Vlaanderen zo bij 1 op 50 zwangerschappen. Een test tussen 24 en 28 weken is momenteel de standaad. Indien deze uitslag afwijkend is, wordt verder onderzoek gepland.

www.zoetzwanger.be

HOGE BLOEDDRUK EN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Pre-eclampsie of zwangersschapsvergiftiging is een aandoening van de zwangerschap gekenmerkt door hoge bloeddruk en een pleiade van andere klachten, waardonder: vocht ophouden, braken, stoornissen in zicht en gehoor, kortademigheid,...

Dit is een ernstige complicatie die een goede opvolging en behandeling vereist.

 

SCREENING NAAR DOWN

Tripple-test: statistische test die uw risico op Down en trisomie 18 berekent. De test bestaat uit een bloedafname in combinatie met een uitgebreide echografie, rond 12 weken zwangerschap. Deze test vertelt niets over trisomie 13.

 

NIPT-test: diagnostische test naar Down, trisomie 13 en 18. De test bestaat uit een bloedafname vanaf 12 weken. In tegenstelling tot een vruchtwaterpunctie of vlokkentest houdt deze test geen risico in voor de baby.

Sommige mutualiteiten betalen de NIPT-test (gedeeltelijk) terug. Vraag meer uitleg aan uw gynaecoloog.

 

ALCOHOL, ROKEN EN DRUGS TIJDENS ZWANGERSCHAP

Al het gebruik van deze middelen is afgeraden tijdens zwangerschap. Ook sporadisch gebruik van alcohol kan problemen veroorzaken doordat het de bloedvaten vernauwt.

Wil je meer weten, kan je terecht bij je gynaecoloog, of online www.vvog.be of www.gezondzwangerworden.be